Seminariet sändes live på Twitter och inspelningen av det kan man även se i efterhand.

Talare som medverkar är:

  • Thomas Bertilsson, enhetschef äganderätt och näringspolitik, LRF. Han pratar om äganderätten och Sveriges bönder.
  • Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna pratar om tillämpningen av skogsvårdslagen.
  • Magnus Norberg, jurist, LRF Konsult, berättar mer om läget för den fjällnära skogen där en dom väntas komma snart.
  • Carl von der Esch, förbundsjurist, LRF talar om det omtalade målet gällande Lavskrikan och juridiken.