Wood Be Better och Skogsindustrierna arrangerar ett gemensamt seminarium i Bryssel där framtidens skogsbruk diskuteras. Nu kan du vara med.

Första delen håller Wood Be Better och fokus blir EUs skogsstrategi. Vad ska åstadkommas, varför och hur är rubriken.

Bakgrunden är EUs reviderade skogsstrategi som ska presenteras under första kvartalet nästa år och den nyligen publcierade Biologiska mångfaldsstrategin 2030. Hur ska dessa två strategier synkroniseras och tolkas korrekt och vilken roll kommer strategierna att få.

Efter lunch kommer diskussionen handla om skogsindustriernas väg till en klimatneutral framtid.

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om en klimatlag för 2050 som just nu förhandlas i EU-parlamentet. Hur den förhandlingen går får vi förstås se, men klart är att EU-kommissionen kommer att presentera att antal ramverk som handlar om hållbar produktion. Går de rätt väg? Vad är klimateffekterna för EUs skogsindustrier och hur ser framtidens skogsbaserade produkter ut?

Seminariet arrangeras av Cepi, Wood Be Better, LRF Skogsägarna och Svenska skogsindustrierna.

ANMÄL DIG HÄR