Enligt färsk statistik från Skogsstyrelsen har antalet beslut som fattats med stöd av artskyddsförordningen skjutit i höjden sedan förordningen började tillämpas 2016. I praktiken innebär det att antalet skogsägare som förlorar brukanderätten av sin skog har ökat med mer än 30 procent.

Under 2016 fattades totalt 333 beslut om olika förbud eller förelägganden, varav 84 stycken fattades med stöd av artskyddsförordningen. Under det första halvåret 2018 fattades 198 beslut om förbud eller förelägganden, varav 63 beslut togs med stöd av artskyddsförordningen.

LÄS MER: Artskyddsförordningen ska utredas: En seger för LRF

Totalt under dessa nästan tre åren har 34 procent av besluten fattats med stöd av förordningen.

− De senaste åren har några få fall där miljöbalken och artskyddsförordningen åberopats uppmärksammast i media. Det har bland annat handlat om fallen med svampen bombmurkla och fågeln lavskrika. Men det här visar att det finns ett stort mörkertal där ett relativt stort antal skogsägare fått ett långtgående förbud för sitt brukande, säger Gunnar Lindén, expert på naturvårdsfrågor på LRF, till tidningen Entreprenör.

Nyckelbiotopsskyddade områden har mer än fördubblats

Även antalet områden som registrerats som nyckelbiotop har mer än fördubblats de senaste åren, visar statistiken. Gunnar Lindén tror att det beror på förändringar i Skogsstyrelsens arbete.

- Jag tror att det handlar om förändrade rutiner hos Skogsstyrelsen. Antingen har de varit mer aktiva i att registrera, eller så har de förändrat sin syn på eller gräns för vad som är en nyckelbiotop, säger han. 

Just Skogsstyrelsens nyckelbiotopsbedömningar har kritiserats för att vara subjektiva, något som uppmärksammas i rapporten. De skriver bland annat att:

”Fortsatt arbete behövs för att minska risken för subjektiva inslag i bedömningarna och för att öka förutsägbarheten om vilka områden som innehåller nyckelbiotoper.”

Läs Skogsstyrelsens rapport "Nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper" här.

LÄS MER: "Regeringens beslut om nyckelbiotoper är oacceptabelt"