Riksdagen beslutade i juni 2014 att anta propositionen ”En svensk strategi för biologisk mångfald och eko-systemtjänster”.  Därmed har två års hårt politiskt arbete för LRF och skogsägarrörelsen nått en milstolpe. Vi har i tidigare skeden framfört kritik mot flera av de förslag som lagts fram eftersom de inneburit alltför stora inskränkningar i äganderätten och möjligheterna att bedriva ett lönsamt skogsbruk. Viktigt är bland annat att man inte gått vidare med förslaget om en ny skogsvårdsförordning som skulle ha inneburit stor rättsosäkerhet för de enskilda skogsägarna. Vi tror, och har tydligt talat om, att det blir svårt att nå målet om ytterligare 200 000 ha frivilligt skydd. 50 000 ha kan familjeskogsbruket klara genom ökad certifiering.

Sammantaget tycker vi att strategin är ganska väl avvägd. Även om vi inte är helt nöjda med allt så kunde det ha sett så mycket värre ut för skogsägarna.

Kontakt på LRF Skogsägarna gunnar.linden@lrf.se 08-7875893