LRF Skogsägarnas ordförande Sven Erik Hammar och ordförandena från Sveriges fyra skogsägarföreningar Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna överlämnade budkavlen med skogsägarrörelsens tre principer till riksdagsledamöterna.

Sven Erik Hammar berättade om hur principdeklaration gått som budkavle över landet under våren och sommaren. Den har undertecknats av förtroendevalda representanter över hela Sverige från LRF och skogsägarföreningarna. Efter valet överlämnas deklarationen till den person i regeringen med ansvar för skogsfrågor.

Principdeklarationen handlar om:
• en trygg och stark ägande- och brukanderätt;
• en tillämpning av skogspolitiken som säkerställer frihet under ansvar;
• en miljöpolitik som på allvar möter dagens stora utmaningar – klimat och hållbar utveckling – och ser den brukade skogen som en tillgång, inte en risk.

Principdeklarationen sätter fokus på det fantastiska erbjudande som Sveriges skogsägare har till samhället – jobb, tillväxt i hela landet, klimatnytta, hållbara resurser för framtiden. Och synliggör de stora problem som sätter hinder i vägen för detta erbjudande.

LÄS MER: Här är hela principdeklarationen