Nyligen bjöds LRFs internationelle samordnare, Lennart Ackzell in av Chiles regeringskansli för att prata om svenskt hållbart skogsbruk.

- Vårt 100-åriga arbete med den svenska skogen är en framgångssaga som även går hem i Sydamerika. Svenskt skogsbruk har bidragit  till FNs 17 hållbarhetsmål under decennier innan de fastslogs av FN, säger Lennart Ackzell.

Tydliga äganderätter imponerar

- Att vända ett destruktivt överanvändande av skogsresursen och restaurera skogen baserat på tydliga äganderätter och utvecklandet av skogsägarföreningar imponerar, säger Lennart Ackzell.

LÄS MER: Svenskt skogsbruk - en världssnackis

Chiles regeringskansli bjöd in LRF Skogsägarna och bekostade besöket som bestod av en serie föreläsningar i städerna Talca, Conception, Temuco med avslutning i Santiago med närvaro av bland andra jordbruksministern Antonio Walker, Chiles skogsstyrelses generaldirektör Manuel Rebolledo och chilenska Skogsforsks VD Fernando Raga.

Klimatnyttigt brukande

- Värdet av att ha fördubblat mängden skog på 100 år i Sverige och vad det betyder för skogsägaren, samhällsekonomin, landsbygden, all flora och fauna som är beroende av skog samt klimatet är stort. Klimatnytta genom ett skogstäcke i tillväxt och skogsprodukter som ersätter det fossila bygger på att vi samtidigt brukat skogen. Därtill har brukandet genererat exportinkomster, gårdsekonomi och viljan till aktiv skötsel och inte minst att plantera mer, säger Lennart Ackzell.

LÄS MER: 6 fakta om den svenska skogen

Inför höstens klimatkonventionsmöte i Chile, COP 25, är svenskt familjeskogsbruk ett föredöme i den chilenska administrationen. 

I somras var fransk TV i Jämtland för att berätta om det hållbara skogsbruket. 2017 fick Umeå besök av det kinesiska skogsministeriet, och så var Lennart Ackzell på Yale universitet i USA och föreläste om framgångssagan.

LÄS MER i Land skogsbruk