Från LRF Skogsägarna finns skogsägardelegationens ordförande Sven Erik Hammar och Lennart Ackzell, internationell samordnare, på plats vid klimatmötet i Paris. Se filmerna där Sven Erik bjuder på sina  tankegångar om ett aktivt och hållbart skogsbruks betydelse för klimatet.