- Det är ännu ett fall när enskilda skogsägare måste kosta på rättsprocesser mot svenska staten för en sak som borde vara så självklar, att de ska får bruka sin fastighet, eller få ersättning om de förbjuds, säger Gunnar Lindén, naturvårdsexpert på Lantbrukarnas riksförbund, LRF, som valt att stötta en av markägarna i den rättsliga processen.

Sammantaget har hittills ett 15-tal markägare valt att stämma staten, varav de flesta företräds av juristen Magnus Norberg på LRF Konsult. Skriftväxling pågår just nu i domstolen mellan statens företrädare Kammarkollegiet och markägarna. Det fall som Lantbrukarnas riksförbund, LRF, valt att stötta, som gäller några markägare i Härjedalen har kommit längst. Domen väntas bli styrande för domarna i de övriga fallen. Huvudförhandling väntas under våren och dom väntas före sommaren eller under hösten.

Anders Pettersson är förvaltare på Sorsele Övre Allmänningsskog och Tärna-Stensele Allmänningsskog. Han företräder 2 500 markägare ovanför odlingsgränsen som äger skogar gemensamt i Sorsele och Storuman.

- De här människorna drabbas dubbelt av det här. I Västerbotten har vi kontantutdelning och man får en slant per år i utdelning från den gemensamt ägda allmänningsskogen. Dessutom riskerar man också att förlora inkomsterna från den egna fastigheten, säger han.

Varför har det blivit problem med detta nu?

- Under ganska många år har det inte funnits pengar anslagna till naturvårdsersättningar. Därför har Skogsstyrelsen som ska ge tillstånd till avverkningar i fjällnära skog valt att inte utfärda några förbud. Men i en dom 2015 sade Kammarrätten i Sundsvall att om det finns naturvärden i fjällnära skog ska staten inte ge tillstånd för avverkning.  Detta ska ske oberoende av om det anslagits tillräckligt med pengar till intrångsersättning.

Förstörs naturen om man avverkar här?

- Nej inte alls, det är bara dumheter. I det fjällnära området är uppemot hälften av skogen redan skyddad. Det handlar om hundratusentals hektar. De arter man vill skydda är alltså redan skyddade. Vill man gynna ännu fler arter så är den fjällnära skogen inte bästa miljön eftersom den är så kärv. Man kan inte få upp Sveriges mål med att skydda mer här så vi tycker att det är naturvårdssatsningar i fel område.

Kan man återplantera och få upp ny skog där man avverkar?

- Ja, det är inga problem. Klimatförändringen märks i de här områdena så det är lätt att få upp ny skog, det är en ickefråga.

Han tillägger att oavsett vad man tycker om vilka områden som ska undantas från avverkning så är det ett brott mot äganderätten att göra dessa skogar värdelösa utan att ersätta skogsägarna.

- Det är väldigt konstigt att man kan ha den här idén att man kan plocka människors egendom utan ersättning, det hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Alla tycker att det är helt konstigt att det kan pågå, man får nypa sig i armen.