Vilka politiska frågar är mest aktuella i Bryssel just nu?

- Det är tre frågor främst och det är skogen och klimatet, bioenergifrågan och art- och habitatdirektivet.

Vilken av dem är mest brännande?

- Alla! De ligger i olika faser men den mest brännande just nu är nog skogen och klimatet som handlar om EU-kommissionens förslag på hur man ska räkna på koldioxidupptaget i skogen.

Hur ser de olika uppfattningarna ut?

- Kommissionen lägger vikt vid att skogen inte ska avverkas utan stå kvar som ett lager av koldioxid. Medan vi menar att skog som bara står och har växt färdigt inte tar upp mer koldioxid. Då är det mer klimatvänligt att avverka den och använda träet till att ersätta fossila material.

För oss i Sverige låter detta så självklart. Hur är det möjligt att de inte tycker som vi?

- Skogsdiskussionen här är så långt ifrån den svenska att det är svårt att förstå. Men det handlar om man räknar på kort eller lång sikt. Kortsiktigt binder skogen mer kol om man inte avverkar men långsiktigt är det inte så.

Varför väljer kommissionen att räkna kortsiktigt på skog som är så långsiktigt?

- Man har sikte på energipolicyn för 2030, vad man ska ha uppnått då. Frågan kopplar också till bioenergin. Det finns farhågor för att vi ska hugga ner all skog och elda upp den.

Hur kan förslaget komma att påverka skogsägare i Sverige om det inte går vår väg?

- Det värsta är om vi får ett ramverk som begränsar användningen av skogsråvara. Då kan det bli nationella tak för hur mycket ett land får avverka.