Skogsstyrelsen har just nu en kampanj i sociala medier som handlar om nyckelbiotoper. Budskapen skrivs med stora bokstäver på färgade rutor som haschtaggas med ordet #biotopmyterna.

Myndigheten anser alltså att det sprids myter om nyckelbiotoper och vill reda ut dessa myter.

En sådan myt är, enligt myndigheten, att skogsägare med nyckelbiotoper på sin mark aldrig får någon ersättning. Så här lyder budskapet ovanpå en lila ruta:

”Den skogsägare som har mer än fem procent nyckelbiotop på sina marker är prioriterad när det gäller ersättning.”

Läs slutet på detta budskap igen: ”är prioriterad när det gäller ersättning.”

Inte ”får betalt”, inte ”ersätts för sin förlust”, inte ”hålls skadeslös”. Nej, nej skogsföretagaren ”är prioriterad när det gäller ersättning”.

Den som driver företag vet vad ordet ”avslut” betyder. Det är att en kontakt mellan säljare och köpare har lett till en överenskommelse om köp. Varan eller tjänsten har fått sitt pris och affären är i hamn. Done deal. Klirr i kassan. Fakturan kan gå iväg.

Avslut är varje företagares överlevnad, utan avslut inga pengar in.

Den företagare som börjar avyttra produkter eller erbjuda tjänster mot ett löfte om att hon är ”prioriterad när det gäller ersättning” blir nog inte långlivad som företagare.

På LRF får vi samtal från skogsbönder ute i byarna som växt upp i en värld när en affär varit en affär, på papper eller genom handslag.

Flera av dem har kommit till åren. De har inte samlat till någon vidare pension som kan avläsas i röda kuvert, men de har skogen som de skött om ett helt liv. Där finns hoppet om den drägliga ålderdomen. Skogen är hela skillnaden mellan en framtid som fattigpensionär eller ha lite att röra sig med.

I dag är de rädda. Kan de lita på sitt pensionssparande i skogen? Kommer staten och säger att skogen är nyckelbiotop så att virket inte går att sälja? Blir det ett brukandeförbud utan ersättning?

Det är inga myter det handlar om för dem. Detta är idag en högst påtaglig, verklig och legitim rädsla ute i landet när det nu ska ske en ny stor landsomfattande inventering av nyckelbiotoper.

Att vara ”prioriterad när det gäller ersättning” hjälper inte nattsömnen för de här människorna.

Martin Moreus, ordförande i region Dalarna och ledamot i riksförbundsstyrelsen, LRF