Veckan började i Oslo där Sven-Erik Hammar, LRF Skogsägarna/Mellanskog, tillsammans med Gunnar Heibring, LRF/Norrskog, presenterade den svenska modellen för familjeskogsbruk och dess ekonomiska föreningar.

Den kanadensiska delegationen som bestod av föreningsordföranden från provinserna Manitoba, Quebec, New Brunswick och Nova Scotia, imponerades av den rika historia som skogsägarrörelsen besitter i Sverige och Norge, men också för att vi har kommit så långt i vår samverkan.

Därefter följde fältbesök där Mellanskogs verksamhetsområdeschef, Henrik Svensson, tog emot i Torsby. Tillsammans med tre förtroendevalda förklarade man hur arbetesprocesserna inom ett verksamhetsområde ser ut.

Man poängterade även hur viktigt de förtroendevaldas engagemang i skogsbruksområdena och vad det betyder för kontinuitet och känsla i föreningen. I skogen fick vi träffa en entreprenör, och tillika son till en av de förtroendevalda, som ett exempel på ungt engagemang i familjeskogsbruket.

- Det var ett mycket givande möte som hölls i Torsby. Jag upplever att den svenska modellen för familjeskogsbruk ofta hyllas vid internationella möten som det här, säger Lennart Ackzell, LRF Skogsägarna.