Hur reagerade när du fick frågan att vara med i Skogsägardelegationen?
 Jag blev glad och lite överraskad.

Vad hoppas du kunna påverka?
 Visserligen är det skillnad på idrottspolitiskt arbete och näringspolitiskt arbete i skogsfrågor, men det finns också en hel del likheter. Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter därifrån. En sak som löper som en röd tråd genom många av våra ”problemfrågor” är att kunskap och erfarenhet från skogliga frågor tyvärr är bristfällig på lite för många håll.

Vilken typ av skogsägare är du?
 Jag köpte mitt första skogsskifte av framförallt två anledningar: som en investering och av emotionella skäl. Jag tycker väldigt mycket om att vistas där, men tar hjälp med alla åtgärder.

Hur mycket skog har du?
 250 hektar. 130 egna och 120 tillsammans med min sambo.

Vad är det bästa med att ha egen skog?
 Det är en speciell känsla som är svår att beskriva i ord på ett rättvisande sätt. Jag har upplevt, och gör fortfarande, så mycket roligt i skogen i Härjedalen – fiskat, plockat bär, åkt skidor, åkt skoter eller bara varit. Dessutom satte jag plant ett par somrar i tonåren i de trakterna där jag nu har min skog, så det är kul att följa utvecklingen.

Vad är den viktigaste skogsfrågan?
 Att återskapa kunskapen och förståelsen för varför det är viktigt att äganderätten respekteras – vi har fått så många följdproblem av brister i den. Sedan vill jag också nämna den växande skogens betydelse för klimatet, det känns helt märkligt när det svenska skogsbruket blivit lite av en huvudmåltavla för vissa grupperingar.

LÄS MER: 6 fakta om skogen

Vad är det bästa med att vara medlem i LRF?
 Jag är LRF-medlem sedan 1999 och har även arbetat på LRF, så för mig är det viktigt att stödja det påverkansarbete som LRF gör inom många områden – inte minst för att det ska vara möjligt att bo och leva i hela landet. Dessutom har vi världens bästa djurvälfärd och livsmedelssäkerhet – det är en avgörande fråga för klimat och hälsa framåt, men jag är inte säker på att politiker och allmänhet i tillräckligt stor omfattning förstår det  ännu.

LÄS MER: Sveriges bönder kan fixa en fossilfri framtid