När representanter för det kinesiska skogsministeriet ville se svensk skogsnäring i praktiken bjöds de härom veckan  till Umeå där skogsägarföreningen Norra skogsägarna och LRF stod värdar.

Kina genomför just nu en skogsmarkreform där skog delas ut till över 300 miljoner bönder.

Tanken är att privat ägande ger ett engagemang som inte minst i Sverige visat sig värna skogstillväxt, skötsel och skydd av skogen och produktion av förnybara produkter. Samtidigt som det ger bättre livsbetingelser för bönderna och skapar miljöer för skogslevande djur och växter.

- Kineserna imponerades av hur avancerad en svensk skogsägarförening är, att man äger toppmoderna sågverk och säljer på världsmarknaden, säger Lennart Ackzell, LRFs internationella representant i skogsfrågor.

Sveriges modell med hundratusentals skogsägare och en effektiv förädlingsindustri parad med kraftig skogstillväxt var i fokus på besöket. Även möjligheten att bygga flerfamiljshus helt i trä.

Möjligen blev det en höjdpunkt för de kinesiska besökarna att slå sig ner i soffan hemma hos skogsägaren Svarte Swartling och titta på skogsbruksplanen.

LRF har ett långsiktigt engagemang med Kina som baseras på ett samarbetsavtal, Memorandum of Understanding från 2011.

Kina är den femte största importören av svenska skogsprodukter och importen är i stark tillväxt.