ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, har släppt en rapport om miljömålet för levande skogar, Skydda lagom, skriven av utredaren Magnus Nilsson. I en replik på DN debatt avvisar LRF Skogsägarna och skogsägarföreningarna förslagen om att skogsägarna själva ska betala för skog som undantas från brukande och att skogspolitikens frihet under ansvar ska överges. Utredaren har tidigare varit yrkesverksam och haft förtroendeuppdrag inom Naturskyddsföreningen. Det är också i ljuset av det man bör betrakta hans förslag om att ge just Naturskyddsföreningen en central roll i hur miljömålen ska nås. Han föreslår nämligen att miljöorganisationer tilldelas myndighetsliknande uppdrag för att kontrollera skogsägarnas skötsel av sina skogar. Det är konstitutionellt mycket tveksamt att överföra offentliga maktbefogenheter till ideologiskt styrda särintressen, skriver företrädarna. 

Den positiva trend som skett och sker inom naturvården sedan det infördes så kallade ”soft regulations” inom skogspolitiken förminskas i rapporten genom ett selektivt urval av fakta.

Även SLU-forskarna Ing-Marie Gren och Katarina Elofsson replikerar på DN debatt och anser att rapporten drar felaktiga slutsatser om bland annat biodiversitet och klimatnytta. Dessutom diskuterades rapporten i SVT Forum.

Här är 6 fakta om den svenska skogen

 

 

Frivilliga avsättningarna större än vad staten avsätter

Värde: Cirka 130 miljarder kronor.
Yta: Cirka 5 % av den produktiva skogsmarken. Dessutom sparas 8 % av arealen vid slutavverkning.
Slutsats: Det görs betydligt mer på frivillig väg än vad utredaren vill åstadkomma med tvångsåtgärder.
Läs mer här

 

Positiva trender för biologisk mångfald

Hård död ved: + 35 procent. Äldre lövrik skog: + 50 procent
Gammal skog: + 70 procent.
Läs mer här

 

 

Fler arter i dagens skog

+ 600 arter i modern tid. Det har försvunnit 200 arter, men tillkommit 800 arter enligt Naturvårdsverket.

 

 

Skogsindustrin sysselsätter 120 000 personer

Skogsindustrins förädlingsvärde: Cirka 220 miljarder per år.
En minskning med 17,5 procent, (vilket enligt rapporten är det minsta beräknade virkesbortfallet som den önskade mängden reservat medför) innebär 38 miljarder i minskat förädlingsvärde.
Skogsindustrin sysselsätter: Cirka 120 000 personer (direkt och indirekt), en minskning med 17,5 procent innebär 21 000 färre jobb.

 

 

Skatteintäkterna motsvarar 35 000 jobb

Skatteintäkterna från anställda i skogsnäringen till kommuner och landsting motsvarar 35.000 offentliganställda.
En minskning med 17,5 procent motsvarar därmed 6 125 färre anställda i skolan och vården eller någon annanstans i den offentliga sektorn.
Läs mer här

 

Aktivt skött skog klimatsmartare än naturreservat

Aktivt skött skog får större tillväxt och binder mer koldioxid än avsatta naturreservat som lämnas till egen utveckling. Detta perspektiv saknas helt i utredarens beräkningar. En skogsfastighet på 50 hektar i Sydsverige klimatkompenserar för 40 svenskars årliga utsläpp genom att skogen ständigt förnyas. Läs mer här

Läs hela repliken i DN debatt här

För dig som vill veta mer!
Möt skogsägarna som räddade badhuset

Lima Besparingsskog håller tack vare sitt skogsbruk orten levande med renoverat badhus, Sixten Jernberg-museum och - förstås - jobb och skattepengar. Läs hela reportaget i Land Skogsbruk.