Myndigheters agerande när det gäller skydd av skog skapar i dag allt större osäkerhet för ägande och brukande. Vi som bank kan behöva göra andra bedömningar av skogsfastigheters värde. Men påverkan är betydligt större. Intrång i människors livs- och företagsplaner begränsar möjligheterna att bo i hela landet och äventyrar de värden som jord- och skogsbrukare bidrar med till samhället.   

När vi som bank bedömer lån till skog ser vi till produktionsförmågan för skogen och kommande kassaflöden. Vi utgår från skogsbruksplanen och företagarens långsiktiga ansvar för miljö och företaget. Vi kan inte ta hänsyn till myndigheters eventuella och framtida skyddsbedömningar. ”Systemet” fungerar om staten ersätter den enskildes produktionsbortfall och om det finns en förutsägbarhet från myndigheterna och för den enskilde vad som kan bli skyddat och hur den processen går till.

Nu växer osäkerheten. Förutsägbarheten försämras. Både vad gäller ersättning och processer. Det kan komma att påverka våra sätt att göra bedömningar av fastigheters värde. Vi är dock inte där – och vill inte komma dit.

Med myndigheternas bristande respekt för konsekvenserna för den enskilde blir det svårare att bo och driva företag i våra landsbygder. I grunden behöver myndigheterna hitta till en annan utgångspunkt: att det är det enskilda ägandet och företagsamheten som gör att landsbygder och Sverige utvecklas och lever.

Per Lindblad
VD Landshypotek Bank

Fotnot: Texten är publicerad på Gröna sidorna i Land Lantbruk, den 19 oktober 2018.