Mötet i Vietnam finansierades av den Londonbaserade miljö- och utvecklingsorganisationen IIED, som också stod för LRFs kostnader.

Representanter från ett drygt 20-tal länder deltog på mötet, främst från organisationer i civila samhället, men också från statliga organisationer, FNs jord- och livsmedelsorganisation FAO och Internationella Miljö Unionen IUCN.

Tio miljoner medlemmar

Vietnams Farmers Union har över tio miljoner medlemmar. Även om landet har ett kommunistiskt styrelseskick bejakar man starka markrättigheter. Det har lett till en dramatisk ökning av livsmedelsproduktionen, som nu står för 40 procent av landets export och gör Vietnam till världens tredje största exportör av ris.

Vietnam vill nu gå samma väg med skogen. Därför bryts den kollektiva statliga skogen upp och ges till familjer. Dessa behöver nu organisera sig i föreningar för att kunna skydda sina rättigheter på marknaden. Det gäller att förverkliga potentialen med böndernas engagemang för ökad trädplantering.

Gott anseende

Sverige har ett mycket gott anseende ända sedan Vietnamkrigets dagar och det svenska familjeskogsbruket fick ett varmt mottagande även på det nu genomförda mötet. Med den kvinnliga vice direktören för Vietnams Farmers Union, Y Voan, fördes flera intressanta samtal, bland annat om att Vietnam borde gå med i World Farmers Union.

– Mötet är ett av stegen fram till Världsskogskongressen i Sydafrika i september, där vi ska lyfta familjeskogsbrukets stora potential för landsbygdens ekonomi, växande skogstäcke, alla skogs- och trädberonde organismer, nationers ekonomi och klimatarbetet, säger Lennart Ackzell, internationell samordnare LRF Skogsägarna.

 Deltagarna från över 20 länder på familjeskogsseminariet i Vietnam.Deltagarna från över 20 länder på familjeskogsseminariet i Vietnam.

Lennart Ackzell, LRF Skogsägarna, och Y Voan, vice direktör i Vietnams Farmers Union.Lennart Ackzell, LRF Skogsägarna, och Y Voan, vice direktör i Vietnams Farmers Union.