Man är mycket intresserad av att utveckla det chilienska familjeskogsbruket som står för mycket stor del av skogsarealen men har låg aktivitet. Därav sattes fokus på svensk skogsägarrörelse och effektiv samverkan mellan småbrukare. Vid detta heldagsseminarium deltog ministerier, myndigheter, stora företag, forskningsinstitutet, bondeorganisationen, föreningen för SME-företag (small and medium size), främst från sågverk och skivindustri.

Därefter följde ett flertal möten med CORFO ekonomiministeriet, CONAF skogsmyndigheten, INFOR (som liknar SkogForsk), MUCECH bondeorganisationen, Svenska ambassaden och MASISA som är ett stort skogsbolag.

Det svensk-chilenska samarbete har en politisk grund i en viljeförklaring som statsminister Reinfeldt och president Piñera tillsammans skrev i Santiago 2011 om samarbete kring hållbart skogsbruk och speciell utveckling av skogsägarföreningar. Chile har därefter besökt Sverige en gång och vi har bjudits in vid två tillfällen. I dagsläget arbetar man på en uppföljning när Chiles nuvarande president, Michelle Bachelet, besöker Sverige i maj 2016. LRF och Chiles ambassad i Stockholm har regelbundna kontakter.

- Det var väldigt intressant att få en inblick i det chilienska arbetet kring deras skogsprogram. Givetvis vidgar en sådan resa vyerna och det går att finna inspiration till vårt eget arbete med det nationella skogsprogrammet hemma i Sverige, säger Lennart Ackzell, Internationell samordnare, LRF Skogsägarna.