LRF Skogsägarna har skickat in en skrivelse om ersättning för barkborreskador. I och med skrivelsen ställer sig LRF Skogsägarna bakom hemställan från länsstyrelserna i Stockholm, Blekinge och Södermanland om att utveckla en ersättningsmodell för skador orsakade av granbarkborre i närhet av naturreservat och andra avsatta områden.

LRF Skogsägarna vill också belysa den situation som drabbar enskilda markägare som väntar på beslut om avsättning och drabbas av granbarkborreskador innan beslutet tas. Deras skog har inte hunnit värderas innan angreppet och den skog som står kvar efter ett angrepp har betydligt lägre värde än innan. Det betyder en stor ekonomisk förlust för markägaren. Dessutom får hen inte göra åtgärder för att minska utbrottet samtidigt som naturvärden riskeras att gå förlorade och granbarkborrarna kan fortsätta sprida sig.

Läs hela skrivelsen.