LRF Skogsägarna har skickat in flera skrivelser om ersättning för granbarkborreskador, vi har även lyft frågan med myndigheter och politiker. Samma problem har belysts av flera länsstyrelser. Vi vill att myndigheterna (länsstyrelser, kommuner och skogsstyrelsen) ännu mer aktivt ska bekämpa skadorna. Men det räcker inte alltid till, därför behöver regeringen utveckla en ersättningsmodell för skador orsakade av granbarkborre i närhet av naturreservat och andra avsatta områden.

Markägaren bakbunden

LRF Skogsägarna vill också belysa den situation som drabbar enskilda markägare som väntar på beslut om avsättning och drabbas av granbarkborreskador innan beslutet tas. Deras skog har inte hunnit värderas innan angreppet och den skog som står kvar efter ett angrepp har betydligt lägre värde än innan. Det betyder en stor ekonomisk förlust för markägaren. Dessutom får hen inte göra åtgärder för att minska utbrottet samtidigt som naturvärden riskeras att gå förlorade och granbarkborrarna kan fortsätta sprida sig.

Så får du hjälp

Det finns hjälp att få för dig som är drabbad. I våra samtal med naturvårdsverket uppmanar de oss att be drabbade att kontakta länsstyrelsen där den drabbade skogen finns.

Har du frågor? Mejla LRF Skogsägarnas expert Sofia Backéus

Läs mer!

Här är båda breven som LRF Skogsägarna har skickat till miljödepartementet.
Hemställan 2021
Hemställan 2020