I dag, tisdag 9 oktober, presenterade Skogsstyrelsen sitt förslag på hur skogsägare ska få stöd efter sommarens bränder. LRF Skogsägarna välkomnar Skogsstyrelsens förslag till stöd för skogsägare som drabbats av sommarens bränder. De stöd som föreslås ersätter de extra kostnader som uppstår på grund av brändernas storlek och kostnader som inte täcks av försäkringar.

- Sommarens bränder har slagit hårt mot enskilda skogsägare, men även mot dessa samhällen. Vi har haft en bra dialog med Skogsstyrelsen som har varit lyhörda för de utmaningar de drabbade skogsägarna står inför. Det emotionella värdet går förstås inte att ersätta, men det är viktigt att dessa skogsägare får hjälp att komma på fötter, säger Magnus Kindbom, skogsdirektör på LRF Skogsägarna.

Minskar risken för insektsangrepp

- Ersättningarna bidrar till att den brandskadade skogen kan avverkas och transporteras ut. Det minskar risken för insektsangrepp som riskerar sprida sig till större områden kommande sommar och det gör också att virket kan komma till nytta i stället för att förstöras. Det är viktigt att pengarna delas ut snarast möjligt. Men vi ser ingen anledning till att Skogsstyrelsen föreslår ett lägre takbelopp än de 110 miljoner som regeringen tidigare föreslagit, säger Magnus Kindbom.

Skogsstyrelsen föreslår att berörda skogsägare i Dalarna, Gävleborg och Jämtland ska kunna få ta del av stödet. I dessa områden har den samlade effekten av bränderna haft störst påverkan, både på det regionala samhället och skogssektorn.

Skogsstyrelsen föreslår totalt stöd om 72 miljoner kronor fördelat på fyra olika stöd till de tre länen, Dalarna, Gävleborg och Jämtland

  • 44 miljoner går till skogsägare för ökade kostnader med 20 kronor per kubikmeter för timmer och 50 kronor för energived.
  • Tre miljoner kronor till stöd för utmärkning av gränser med 3 000 kronor per kilometer.
  • 15 miljoner kronor i stöd till väghållare för uppgradering av vägnätet.
  • Tio miljoner kronor i stöd till industriföretag eller logistikföretag, som kompensation/för att täcka ökade kostnader, till exempel vid lagring.

För dig som vill veta mer!

På lrf.se/brand har vi samlat allt kring förebyggande arbete, efterarbete och vad som gäller skattemässigt vid ersättning av brandskada.