April, 2017

LRF har, genom Familjeskogsalliansen IFFA, tagit fram planen som pekar på skogens roll för FNs 17 hållbarhetsmål till 2030.

Här är de 6 målen

1 Vänd avskogningstrenden till att restaurera skogarna
2 Förbättra levnadsvillkoren för människorna i världens skogar
3 Öka andelen hållbart brukad skog och produkter därifrån
4 Öka det skogliga biståndet
5 Använd hållbart skogsbruk för att förverkliga FNs hållbarhetsmål
6 Förbättra samarbetet mellan FN, länder och intressentgrupper.

IFFA deltog aktivt i förra veckans Skogsforum, UNFF, i New York där den strategiska planens implementering diskuterades. Man betonade skogens roll för FNs hållbarhetsmål de sk SDG 1 Minska fattigdomen, SDG2 Livsmedelssäkerhet, SDG 5 Genderfrågan och SDG 13 Klimatförändringar.

 IFFA, som i detta FN-sammanhang representerar ”Farmers and Small Forest Landowners” var mest aktiva av civila samhällets deltagare och de fyra IFFA representanterna gjorde uttalanden om skogens roll för dessa hållbarhetsmål samt att IFFA hade ett eget sido-event om skogens centrala roll för klimatarbetet.

Under mötet tog LRF också möjligheten att tala bilateralt bland annat med Kina om deras besök till Sverige senare i år.

Lennart Ackzell