I samband med omröstningen i EU-parlamentet gjorde man en del ändringar på plats i parlamentet. Man justerade till exempel i den skogliga referensnivån för att kunna utgå ifrån senaste data.

Senare lämnade Ministerrådet, det vill säga medlemsstaternas miljöministrar, sin åsikt om EU-kommissionens LULUCF-förslag.

LÄS MER: Räkna med rysare fredag den 13:e

Inför Ministerrådets möte hade Sveriges Miljö- och jordbruksutskott ett möte i riksdagen. Till det lämnade LRF in både synpunkter och underlag. Det handlar fortsatt om referensnivåerna och att LRF tycker att EU-kommissionen enligt sitt förslag skulle få för mycket makt.

– Tack vare ett bra beslut i EU-parlamentet fanns möjlighet för en bra utgång för LULUCF-frågan även i Ministerrådet. Tyvärr valde man att förorda kommissionens förslag om beräkning av referensnivåer, men med speciella kompensationer eller dispenser för brukad skogsmark. För Sverige innebär det att vi i kan behålla det skogsbruk vi har, säger Lennart Ackzell, som arbetar med internationella skogsfrågor på LRF Skogsägarna, och tillägger:

– Men vi hoppas att EU-parlamentets beslut om beräkningar och självbestämmande kommer att väga tungt i den trialog som nu väntar mellan Kommissionen, Rådet och Parlamentet.

LÄS MER: EU-politikern kritisk mot miljöorganisationer

Eva Åström