– Det är positivt att ett nationellt skogsprogram blir av och LRF står bakom dess vision: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt utvecklingen av en växande bioekonomi”, säger LRF:s ordförande Palle Borgström.

– Strategin innehåller goda intentioner och inslag, men det är inte tillräckligt för att säkerställa skogens viktiga roll i en omställning till en bioekonomi. Strategin präglas av alltför mycket dubbeltydigheter och en ovilja att göra de avvägningar som behövs. Det leder till en fortsatt stor osäkerhet, säger LRF Skogsägarnas ordförande sven Erik Hammar.

"Andra länder kommer dra ifrån oss"

Finland har exempelvis tydligare tagit ställning för skogens roll i omställningen till en bioekonomi och bland annat ställt upp konkreta mål för utvecklingen.

– I Sverige tycks regeringen se konflikthantering som skogsprogrammets centrala funktion. Andra länder kommer att dra ifrån Sverige, både i omställning och i konkurrenskraft, säger Sven Erik Hammar.

– LRF och Skogsägarföreningarna har varit tydliga med att vi vill se ett program som tar tillvara den enskilde skogsägarens drivkrafter i sitt brukande av skogen och som säkrar äganderätten. Vi har också lyft fram behovet av ett program som säkerställer ökad tillväxt i skogen samt infrastruktur, investeringar och innovationer för omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Sven Erik Hammar.

Kräver långsiktiga spelregler

Regeringen har nu beslutat om en strategi för ett nationellt skogsprogram. Det ska kompletteras med en handlingsplan som även den beslutas av regeringen, när den ska beslutas är inte klart.

– Att bruka skog liksom investeringar i industrin för en omställning till bioekonomi är långsiktiga beslut som kräver långsiktiga politiska spelregler. Det som behövs för att skapa stabilitet är ett nationellt skogsprogram beslutat av riksdagen som tydligt pekar ut vägen mot det fossilfria samhället, avslutar Palle Borgström, ordförande för LRF.

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 08-787 57 77