Regeringens vision för NSP är: Skogen - det gröna guldet - ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Landsbygdsministern leder arbetet. Det ska ske i en dialogprocess som administreras av ett sekretariat på näringsdepartementet. Ett programråd med representanter från 21 intresseorganisationer, företag, universitet, myndigheter och berörda departement vägleder regeringen i arbetet. LRF Skogsägarnas ordförande Sven Erik Hammar finns med i programrådet.

Det operativa arbetet börjar i höst och pågår under
2015-2016.

Det bedrivs i fyra arbetsgrupper med följande teman:

  • Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs
  • Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens gränser
  • Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en skogsindustri i världsklass och ökad export
  • Internationella skogsfrågor

LRF och skogsägarföreningarna har lämnat förslag på deltagare i alla arbetsgrupperna, men bemanningen är i skrivande stund inte klar.
Under hösten 2015 kommer det att genomföras fyra regionala konferenser ute i landet för att ta in synpunkter. Det är viktigt att så många som möjligt ur skogsägarleden deltar där.

Kontakt hos LRF Skogsägarna är johanna.fintling@lrf.se, 08-787 58 96