Så här säger Gunnar själv om sin nystartade blogg:

- Jag är själv skogsägare och mitt perspektiv kommer ofta vara markägarens.
Som jag ser det glömmer ofta naturvårdens företrädare bort människan, anser att naturen bäst klarar sig själv och ser rödlistan som viktigaste kvittot på om vi lyckats.

- Jag kommer att försöka ge ett perspektiv som avviker från detta. Jag tror att naturvård i större omfattning måste kombineras med brukande och att vi behöver göra avvägningar mellan naturvården och andra miljöfrågor, liksom mot andra samhällsintressen.

Bloggen hittar du till höger.