Skogsbränsle har en nyckelroll i omställningen till en fossilfri ekonomi. LRF Skogsägarna, Skogforsk och Skogsstyrelsens gemensamma kunskapssajt Skogskunskap.se lanserar idag ”Flis av flis”, ett beräkningsverktyg där skogsägare kan räkna ut hur mycket skogsbränsle som går att ta ut i ett visst skogsområde. Verktyget beskriver också de konsekvenser uttaget får för tillväxt och ekonomi.

LÄS MER: Skog och klimat

”Flis av flis” ger markägaren hjälp att besluta om skogsbränsle ska tas ut. På intäktssidan hittar man ersättningen för det levererade skogsbränslet, men också en billigare föryngring. På utgiftssidan finns risker för tillväxtförluster och körskador. När grenar och toppar tas till vara minskar mängden näringsämnen och det kan ge tillväxtminskningar.

Beräkningsverktyget ”Flis av Flis” finns nu i lättillgängligt webbformat via Skogskunskap. Du hittar det här.

Läs mer om "Flis av Flis" här.