Det är skogsägaren som drabbas av detta och företrädarna för familjeskogsbruket uppmanar därför regeringen att ta problemet på allvar, hantera den debatt som pågår och skapa ordning på myndigheter och verk. Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna berättar om syftet med brevet.

Varför har ni skrivit brev till statsministern?

För att peka på att nu behöver regeringen med statsministern i spetsen skapa ordning och reda i den skogliga myndighetsutövningen. Där är just nu mycket känslor och tyckanden inblandade.

Vad hoppas ni få ut av brevet?

Regeringen måste ge tydligare signaler till verk och myndigheter om vad som gäller. Det finns en skogspolitik som riksdagen har beslutat, den måste myndigheter och verk använda. Det görs inte alltid nu.

Vilken är den viktigaste förändringen som ni vill få till?

Återställa rättssäkerheten för den enskilda skogsägaren. Den är tveksam idag.

Läs öppet brev publicerat på Land Lantbruk