Här är 6 fakta om den svenska skogen

De senaste 100 åren har volymen skog fördubblats, från 1,5 miljarder kubikmeter till 3 miljarder. Samtidigt har vi använt 6 miljarder kubikmeter till förnyelsebara produkter och bioenergi.

27 % av skogen brukas ej

27 % av skogsmarken är undantagen från brukande till förmån för andra ekosystemtjänster. Av dessa består en tredjedel av formella avsättningar där skogsägaren får ersättning. Övriga består av frivilliga avsättningar, hänsynsytor och lågproduktiv skogsmark. Läs mer här

Positiva trender för biologisk mångfald

Sedan början av 1990-talet ser vi positiva trender för miljöer som är viktiga för biologisk mångfald.
Hård död ved: +100 procent. Äldre lövrik skog: +50 procent
Gammal skog: +70 procent. Grova lövträd: +100%
Läs mer här

Fler arter i dagens skog

+ 600 arter i modern tid. Det har försvunnit 200 arter, men tillkommit 800 arter sedan mitten av 1800-talet enligt Naturvårdsverket. Ingen art har försvunnit på grund av skogsbruk i Sverige sedan 1950-talet. 

Skogsnäringen sysselsätter 120 000 personer

Skogsindustrins förädlingsvärde: Cirka 220 miljarder per år.
Skogsnäringen sysselsätter: Cirka 120 000 personer (direkt och indirekt).

Skatteintäkterna motsvarar 35 000 jobb

Skatteintäkterna från anställda i skogsnäringen till kommuner och landsting motsvarar 35 000 offentliganställda. Läs mer här

Aktivt brukad skog ger störst klimatnytta

Aktivt skött skog får större tillväxt och binder mer koldioxid än avsatta naturreservat som lämnas till egen utveckling. När träden avverkas kan de ersätta mindre klimatvänliga råvaror som betong, stål och olja. Räknar man med denna så kallade substitutionseffekt blir klimatnyttan från svenskt skogsbruk ännu större. En skogsfastighet på 50 hektar i Sydsverige klimatkompenserar för 40 svenskars årliga utsläpp genom att skogen ständigt förnyas. Läs mer här

För dig som vill veta mer!
Möt skogsägarna som räddade badhuset

Lima Besparingsskog håller tack vare sitt skogsbruk orten levande med renoverat badhus, Sixten Jernberg-museum och - förstås - jobb och skattepengar. Läs hela reportaget i Land Skogsbruk.