Vi vill värna om skogen som tillgång för alla enligt allemansrättens ömsesidiga regler.

LRF Skogsägarna arbetar tillsammans med skogsägarföreningarna med pilotprojekt för att utveckla arbetssätt för att få fler människor ut i den brukade skogen.

LRF Skogsägarna ställer sig bakom de målbilder för friluftsliv och upplevelser som tagits fram i Skogsstyrelsens dialogprojekt.
Skogsägarföreningarna utbildar sina anställda, förtroendevalda och entreprenörer i hur man kan bruka skogen så att människors upplevelser av skogen berikas och utvecklas.