EU valet som hölls i maj resulterade i en hel del nya EU-parlamentariker. De har nu fördelat sig på de olika utskotten och är igång med sitt arbete. LRF Skogsägarna bjöd i september, tillsammans med CEPF (Familjeskogsbrukets Europeiska Konfederation), in dem som vi ser som skogliga nyckelpersoner till ett frukostmöte i Bryssel. Det var stor uppslutning med ett 60-tal deltagare. Av våra ”skogsvänner” bland de svenska parlamentarikerna deltog Jens Nilsson (S), Marit Paulsen (Fp) och Fredrick Federley (C). Förhindrade att komma var Christofer Fjellner (M) och Peter Eriksson (Mp).

Viktigaste frågan för oss i Bryssel är arbetet med de hållbarhetskriterier för skogsbruk som omtalas i EUs skogsstrategi. LRF Skogsägarna följer arbetet på nära håll så vi inte drabbas av onödigt krångel och kostnader. Läs mer här (länk till EU och internationellt/Skog/Hållbarhetskriterier)

Kontakt på LRF Skogsägarna lennart.ackzell@lrf.se 08-787 58 94