Skogen är en avgörande pusselbit för att lösa klimatkrisen – det slog världens ledare fast när de skrev under Parisavtalet 2015. Men hur den ska brukas och förvaltas för att göra bäst nytta klyver forskarsamhället. I och med Skogsutredningen och januariöverenskommelsen har skogen dessutom blivit en glödhet politisk fråga. 

Lunds universitet bjuder därför in till debatt om skog, och LRFs Mikaela Johnsson, skogsägare och ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse, är med. Mikaela Johnsson har 400 hektar produktiv skogsmark i Småland och är dessutom gris- och spannmålsbonde.

När: Torsdag den 6 maj klockan 19

Var: titta live eller i efterhand. 
Ställ frågor i förväg till ulrika.oredsson@kommunikation.lu.se eller skriv in dem i chatten. 

Arrangör: Lunds Universitet och Samhällsvetenskapliga fakulteten
I samarbete med: Akademiska Föreningen, Lunds Universitets Studentkårer och Sydsvenskan

Här finns inbjudan.