Paul Christensson, ny ordförande i LRF Skogsägarna, fanns med i det proppfulla seminarietältet när skogens bidrag till en hållbar utveckling diskuterades.

– Jag tar med mig flera saker, som att landsbygdsministern så tydligt tar ställning för skogens roll i en hållbar samhällsutveckling, Peter Holmgrens intressanta resonemang om hur vi beskriver företeelser och vilka ord vi använder - tänkvärt inte minst för oss som ledare - och vikten av en fortsatt kraftfull satsning på forskning och innovation.

Efter seminariet tog landsbygdsminister Jennie Nilsson emot budkavlen med skogsägarnas förväntningar på politiken från LRF Skogsägarnas nya ordförande Paul Christensson och tidigare ordförande Sven Erik Hammar.

Budkavlen gick över landet inför höstens riksdagsval och undertecknades av förtroendevalda representanter från LRF och skogsägarföreningarna. Budkavlen innehåller tre avgörande principer för Sveriges skogsägare:

  • En stark äganderätt ger ett starkt samhälle
  • Frihet under ansvar ger ett hållbart skogsbruk
  • Brukad skog ger en hållbar utveckling

Se seminariet Hur ökar vi skogens bidrag till en hållbar utveckling?