Så här kommenterar LRF Skogsägarna uppgiften om att Skogsstyrelsen väljer att överklaga domen i fjällnära skog:

Vi förvånas över att Skogsstyrelsen nu ytterligare förlänger denna process. Det är anmärkningsvärt att man väljer att fortsatta rättsprocesser mot enskilda istället för en eftertänksam och sund myndighetsutövning. Skogsstyrelsen menar att det finns behov av ytterligare vägledning i ersättningsfrågan. Domstolens slutsatser kring hur detta ska hanteras är mycket tydliga. Det är effekterna för den enskilde skogsägaren som ska väga tyngst. Nekas skogsägaren att avverka sin skog ska ersättning utgå i linje med grundlagens bestämmelser.

LÄS MER: "Statens agerande är uppseendeväckande"

LÄS MER: LRF Konsults jurist tror att domen står sig

LÄS MER: Därför överklagar Skogsstyrelsen