Under 2018 dödades 3-4 miljoner kubikmeter och under 2019 fördubblades skadorna. Oron för sommaren 2020 är därför stor. En ny studie från SLU uppskattar dock att skadorna under sommaren 2020 inte kommer öka utan snarare minska. Det förutsätter dock att sommarens väder blir normalt. Väder och hur träden mår spelar stor roll för hur utbrottet kommer utvecklas under sommaren. Rapporten finns att läsa här.

Under 2018 startades "Stoppa borrarna" av Skogsstyrelsen. Från och med i år är projektet utökat. Det är ett samverkansprojekt mellan Skogsstyrelsen, organisationer, företag med flera i södra och mellersta Sverige. I projektet deltar drygt 20 olika organisationer. LRF, Mellanskog och Södra är alla aktiva i projektet. Inom projektet finns ett antal arbetsgrupper, bland annat för skyddade områden, bekämpning och logistik. Projektet syftar till att sprida kunskap om granbarkborren, bekämpa granbarkborren gemensamt, effektivisera logistik för insektskadat virke samt övervaka och inventera angrepp och skador av granbarkborren.

Skogsstyrelsen har beslutat om att utökat bekämpningsområde för granbarkborre från och med 1 april 2020. Det omfattar nu stora delar av Götaland och Svealand. Inom bekämpningsområdet får färre skadade granar lämnas kvar (max 3 m3sk/ha) och Skogsstyrelsen kan besluta om att stående angripna träd måste avverkas och transporteras bort eller behandlas.

Många markägare som är granne med skyddade skogar med mycket död ved och barkborreskador är oroliga för att deras egen skog ska drabbas. Skogsstyrelsen, länsstyrelserna, Trafikverket och Naturvårdsverket har fått uppdrag från regeringen att begränsa spridningen av granbarkborre. LRF Skogsägarna jobbar med att påverka myndigheterna inom detta område.