Inför valet drev  LRF bland annat följande frågor:

  • Kapital som möjliggör investeringar, forskning och innovationer i den gröna basindustrin.
  • Höjda mål för förnybar energi, från 50 till 70%  år 2020
  • Skattebefrielse i 15 år för biodrivmedel med hög klimatprestanda för att främja investeringar
  • Ett nationellt skogsprogram som även har mål för ökat byggande i trä.

Kontakt på LRF Skogsägarna sofia.lindblad@lrf.se 08-787 58 90