Sven-Erik får priset för att han "i en orolig tid för Sveriges landsbygd skapar engagemang bland landets skogsägare och respekt i omvärlden för vad skogsbrukare kan bidra med om deras drivkrafter tas tillvara" skriver Föreningen Skogen.

– Det är oerhört hedrande att få ta emot detta pris ur kung Carl XVI Gustafs hand. Att få representera så många av landets familjeskogsbrukare gör mig stolt varje dag, säger Sven Erik Hammar.  

Den 17 april tar han emot priset av kung Carl XVI Gustaf under Skogsnäringsveckan. 

"Sven Erik är fjällbygdens man"

– Sven-Erik är ordförande för LRF Skogsägarna. Men han är också en fjällbygdens man, uppvuxen med skogsbruk, jordbruk, jakt och fiske. Både på hemmaplan och nationellt har Sven-Erik visat att det går att hitta samförstånd som gagnar alla intressen. Det gäller inte minst sysselsättning, turism, sociala värden, mångfald och rennäring. Ansvarsfull och påläst visar han kraftfullt hur skogsbruket kan bidra – om man bara tar vara på skogsägarnas inneboende drivkrafter, säger Bengt Ek, vd Föreningen Skogen.

I motiveringen till priset står bland annat:

”Med sin bakgrund i fjällbygdens kultur, skogsbruk, jakt och fiske är skogsägaren Sven-Erik Hammar en stark drivkraft inom familjeskogsbruket. Ansvarsfull, uthållig, påläst och orädd samverkar han, för närvarande som ordförande i LRF Skogsägarna, med andra samhällsintressen för att skapa dialog och bygga helhetslösningar. Han har varit en avgörande person för sådana lösningar inom en rad olika områden som inte minst stärker just landsbygden – från ökad sysselsättning, virkesproduktion och fjällturism till utveckling av skogens sociala värden och samverkan med rennäringen”.