Emmas skärpa och charm har gjort henne mycket omtyckt i Bryssels skogliga kretsar och det har bäddat för det snabba avancemanget.

Emma får nu det viktiga uppdraget att bygga upp CEPFs verksamhet och skola in nya medarbetare. Det ska anställas en ny nordisk representant för familjeskogsbruket, det kommer en ny tysk kollega från Bayern och en trainee från Lettland.

CEPFs arbetsformer ska också ses över och Emmas ambition är mer samarbete med likasinnade organisationer för bättre informationsutbyte och för att uppnå en kritisk massa för bra diskussion och bättre idéskapande. Därför ordnades möten under hennes första arbetsdag både med den Europeiska bondeorganisationen Copa-Cogeca och statsskogarnas organisation EUSTAFOR.

Dessutom hann hon med ett möte med Europaparlamentarikern Fredrick Federleys nye assistent Isak Engqvist med ansvar för skogsfrågorna. Isak är jurist och uppvuxen på bondgård med betydande skogsinnehav utanför Markaryd i Småland.

Detta är första gången som en svenskt blir generalsekreterare för CEPF och vi på LRF ska försöka ge henne vårt bästa stöd.