TV-programmet Talking Europe sänds i över 120 länder och 310 miljoner hem och följs noga av beslutsfattarna i Bryssel. I slutet av juli handlar programmet om hur Sverige lyckas få sin skog att växa, och hur det svenska skogsbruket med sina 330 000 privata ägare bidrar positivt till samhällsekonomin och klimatarbetet.

Nyligen var TV-kanalen France 24, som sänder det populära programmet, i Sverige för att träffa den jämtländska skogsägaren Kerstin Dafnäs och LRF Skogsägarnas Emma Berglund.

- De var intresserade av att höra hur vi i Sverige lyckats fördubbla vår skogsresurs det senaste århundradet och kombinerat ökad produktion och ökad miljöhänsyn i vårt hållbara skogsbruk, säger Emma Berglund.

Intervjuerna genomfördes på både engelska och franska, och blir två program med lite olika innehåll. Det engelska programmet vänder sig till en bred publik som inte vet så mycket om skogsbruk, medan det franska programmet vänder sig till en fransk, mer initierad, publik.

Det är inte första gången som svenskt klimatsmart skogsbruk hamnar i fokus utomlands. I november 2017 besökte det kinesiska skogsministeriet en privat skogsägare i Umeå och i februari samma år blev LRF Skogsägarnas Lennart Ackzell inbjuden till Yale university i USA för att prata om svenskt familjeskogsbruk.