- Resultaten visar på de enorma mängder koldioxid som skogen suger upp när den växer. För oss som brukar skogen är det ett kvitto på att vi gör rätt inom svenskt skogsbruk. Att vi avverkar och därefter återplanterar mer än vi tagit ut, det ger positiva effekter för klimatet, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna.

Enligt SLU tog träd och andra växter upp 32,5 miljoner ton koldioxid under 2019. Därmed bidrar träden till att bromsa ökningen av växthusgaser i atmosfären.

- Den stora nyttan gör ändå träet när det ersätter olja och betong i konstruktioner, material, vardagsprodukter och energi. Det är där den förnybara skogsråvaran verkligen bidrar till en fossilfri framtid. Kolbindningen är en fantastisk bieffekt vi inte kan vara utan, säger Paul Christensson.

Läs mer om SLU:s forskningsresultat.