-  Nuvarande artskyddsförordning är oförutsägbar och markägare riskerar att hamna i en närmast rättslöst situation där staten tar ifrån ägaren möjligheten att använda sin mark utan någon ersättning. Det är helt oacceptabelt säger Sven-Erik Hammar, ordförande i LRF skogsägarna.

LRF har uppvaktat regering, riksdag och myndigheter om den ohållbara situation som nu är i Sverige. Problemen grundar sig i en felaktig översättning av EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv samt lagstiftning som innebär att staten i strid med grundlagens skydd för äganderätt kan hindra markägare att bruka sin mark utan någon som helst ersättning.

- För den enskilde skogsägaren kan nuvarande lagstiftning få mycket negativa konsekvenser. Vi har lagt ner ett stort arbete för att få till en förändring, säger Sven-Erik Hammar.

De två myndigheterna skriver till regeringen att artskyddslagstiftningen måste utredas för att bli förutsägbar, rättsäker och effektiv.

- Det är precis det vi påtalat hela tiden. Nu förutsätter jag att regeringen skyndsamt utreder och ändrar lagstiftningen så att ingen ytterligare skogs- och markägare ska behöva hamna i en utsatt situation avslutar Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna

 För ytterligare information kontakta

Sven-Erik Hammar 070-691 14 52

Ordförande LRF Skogsägarna