Tillsammans med de fyra skogsägarföreningarna har Sven Erik Hammar skrivit en replik i Svenska Dagbladet.

I repliken kan man bland annat läsa detta:

Ragnar Löfstedts resultat bekräftar vår bild av att Skogsstyrelsen antingen är naiv eller medvetet lierar sig med intressegrupper vars mål är att stoppa svenskt skogsbruk. 

Offentlighetsprincipen finns till för att medborgarna ska ha insyn i de offentliga institutionerna, inte för att myndigheterna ska lämna ut integritetskänslig information om medborgarnas förehavanden.

LRF Skogsägarna och de fyra skogsägarföreningarna har tillsammans över 110 000 medlemmar. På samtliga föreningsstämmor har beslut fattats om att verka för att Skogsstyrelsen ska upphöra med sina digitala publiceringar.

Vi anser att det är en självklar utgångspunkt att markägarna tillfrågas om de vill att detaljerade uppgifter om deras näringsverksamhet publiceras på internet.

Förenklat kan man säga att naturintresset används som ett slags "privatpolis" av Skogsstyrelsen. Motsvarande relation mellan myndighet och ideella organisationer hade på andra samhällsområden betraktas som djupt problematiskt.

Herman Sundqvist anser att "skogsbruket förtjänar offentlighet eftersom det är något att vara stolt över". Vi vänder oss inte emot insamlingen av data, det är tillvägagångssättet, och den exempellösa bristen på respekt för den personliga integriteten vi vänder oss emot.

Vi är övertygade om att en nyckel till framgång i arbetet med skogsskötsel och naturvård är förtroende och tillit. Om Skogsstyrelsen har markägarna mot sig blir det inte särskilt enkelt att arbeta mot gemensamma mål.

Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna
Lena Ek, ordförande Södra Skogsägarna
Karin Perers, ordförande Mellanskog
Gunnar Heibring, ordförande Norrskog
Torgny Hardselius, ordförande Norra Skogsägarna

Läs hela repliken här

LÄS MER: Ledarskribenten oroar sig över svensk skogspolitik