Klicka här för att komma till webbinariet

Björn Galant, LRFs expert inom äganderätt, håller i mötet där vi bland annat tar upp allmänna frågor kring äganderätt och markintrång. Naturreservat och nyckelbiotoper. Under webbinariet diskuteras även den nyligen fastställda och så viktiga fjällnära skogen-domen. Ludvig & Cos jurist Alexandra Rolén Leosson förklarar juridiken.

Webbinariet, som arrangeras av LRF Jämtland och LRF Västernorrland, håller på i cirka 90 minuter och avslutas med allmän frågestund.