De ansvariga för Yale-universitetat imponeras av det svenska skogsbrukandets nytta med skogens upptag av 83 procent av CO2-utsläppen i Sverige. En viktig del av föredraget handlade om de fundamentala drivkrafter som gör att familjeskogsbrukare investerar i skogsföryngring och skogsskötsel åt framtida generationer. Äganderätt är i USA en självklarhet och mer var Yales studenter och personal nyfikna på samverkansformerna mellan småbrukare (LRF-Skogsägarföreningar) betydelse för det lokala, långsiktiga engagemanget i skogsbrukandet.

Vinklingen och exempel på att dessa drivkrafter är universella och att fler och fler länder genomför markrättighetsreformer för ett bättre hållbart skogsbruk drog också till sig uppskattad uppmärksamhet.

När rektorn Indy Burke på Yale FES deltog på ett seminarium var det just brukandets och det lokala engagemanget klimatnytta som hon tog fasta på.