Tillräckligt författningsstöd för registrering av nyckelbiotoper finns inte och registreringen av nyckelbiotoperna i det aktuella fallet ska därför undanröjas skriver de i domen.

Domen kommer nu troligtvis överklagas av Skogsstyrelsen. Om domen står sig i högre instans kan det öppna upp för att alla nyckelbiotopsregistreringar som inte godkänts av skogsägare måste avregistreras.

Rätten konstaterar vidare att oavsett det ursprungliga syftet med nyckelbiotopsregistreringar har konsekvenserna av en registrering förändrats över tid genom införandet av certifieringen inom virkesindustrin som inneburit att virke från nyckelbiotoper inte köps in. Rätten skriver i domen att registreringen därmed påverkar skogsägarens situation på ett inte obetydligt sätt och att beslutet om registrering därför ska gå att överklaga.

Detta har även konstaterats av en dom från förvaltningsrätten i Jönköping. I detta fall stöttar LRF markägaren ekonomiskt för att driva frågan principiellt.