Det är den norske stortingspolitikern Ole André Myhrvold som har lämnat förslaget att ge miljöpriset till nordens skogsägare. Hans motvering är skogsägarnas målmedvetna miljöarbete som har lett till ökad biologisk mångfald, mer skog vilket i sin tur binder mer koldioxid.

Nordiska Rådets miljöpris går till en nordisk organisation, verksamhet eller person som har gjort en extraordinär insats för naturen och miljön. 

- Svenskt och nordiskt skogsbruk är ett föredöme i övriga EU och världen. Här i Sverige har vi under de senaste decennierna ökat andelen skog samtidigt som träråvaror fortsätter att vara en av Sveriges största exportråvaror. Det är i skogen vi har lösningen på ersättningen av det fossila bränslet, säger Paul Christensson, ordförande för LRFs Skogsägardelegation.

Den 4 juni offentliggörs vilka förslag som nomineras till Nordiska rådets miljöpris. Juryn i respektive nation kan nominera två av de inkomna förslagen. Åland, Färöarna och Grönland kan nominera ett förslag. Därefter väljs finalbidragen ut av Nordiska Rådets jury.

Nordiska Skogsägareorganisationen, som bildades 1946, består av LRF Skogsägarna, MTK Skogsägarna (Finland), Norges Skogeierforbund och Dansk Skovforening.