Dokumentation från de senaste årens skogsägarting:

2014

Dokumentation
Minnesanteckningarna

Föreläsarnas presentationer:

Fossilfrihet på väg, Thomas B Johanssn, Lunds Universtitet - pdf
Grön kemi och gröna fordongsbränslen, Lars Lind, Perstorps AB - pdf

2013

Dokumentation

Föreläsarnas presentationer:

Konjunkturläget, globalt och nationellt, Åke Linnander och Anna-Maria Najafi, Finansexperter LRF - pdf
Virkesmarkand nu och i framtiden, Anders Portin, Senio Consultant, Indufor Oy - pdf
Från massabruk till bioraffinaderi - nya produkter från skogen? Mikael Ahlroth, Lic. Eng Senior researcher, innventia - pdf

2012

Dokumentation