Skogskunskap.se

LRF och skogsägarföreningarna vill att skogsägarna ska ha tillgång till kompetensutveckling oavsett var i landet man bor. Därför startade LRF Skogsägarna tillsammans med Skogforsk och Skogsstyrelsen skogskunskap.se , ett kunskapssystem på webben om hur man sköter och brukar sin skog. På sajten finns både kunskap, instruktioner och beräknings- och beslutsstöd.

Skogsskötselserien

Skogsskötselserien är en sammanställning av kunskap om skogsskötsel skriven av forskare och redaktionellt bearbetad. Den ger en djupare teoretisk grund inom skogsskötselområdet och kompletterar därmed webbtjänsten Kunskap Direkt som ger råd om praktiska tillämpningar och tillhandahåller verktyg.

Säker Skog

LRF och skogsägarföreningarna vill att olyckor och dödsfall i familjeskogsbruket ska minska. För att öka säkerhetstänkandet och minska olycksfallen startade man i början av 2000-talet projektet Säker Skog med utbildningar i säker arbetsteknik med motorsåg och senare även röjsåg.  Det motorsågskörkort som Säker Skog initierade är numera ett lagkrav för den som arbetar för andra, dock inte för arbete i familjens skog. Över 50 000 körkort har utfärdats genom åren. Säker Skog är numera en fristående förening med LRF och de fyra skogsägarföreningarna som medlemmar. Läs mer om verksamheten här.

Skogens vatten

Ett hållbart skogsbruk ska vara hållbart både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Stora ekologiska värden är knutna till skogens vattenmiljöer. Skogsägarföreningarna har därför tagit fram studiekampanjen Skogens Vatten för att roa, lära och stimulera skogsägare och andra till bra vattenhänsyn i samband med brukandet av skogen. Studiekampanjen genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Kraftsamling/-handling Skog

LRF Skogsägarna initierade och drev 2007-10 studiekampanjen Kraftsamling Skog som  syftade till ökad lönsamhet genom ökad skogstillväxt. 73 000 deltog och satsningen gav även politiska avtryck som ett gott exempel på att familjeskogsbruket tar sitt sektorsansvar.
I uppföljaren Krafthandling Skog 2010-14 deltog 25000 skogsägare. Syftet var ökad aktivitet och lönsamhet  i skogsbruket samt ökad insikt i att man som skogsägare även är skogsföretagare 

Skogssverige

LRF och skogsägarföreningarna är också delfinansiärer av Skogssverige,  en webbportal med nyheter och fakta om skog och skogsnäringen. Här finns också en frågelåda med möjlighet att ställa frågor direkt till skogsforskarna