Sverige är ledande i utvecklingen av hållbar tomatodling. Mer än 90 procent av de svenska tomatodlingarna värms av förnybar energi – flis, pellets, jordvärme – alternativt spillvärme från annan industri. Tomatodlarna använder biologiska metoder i sin odling och humlorna står för pollineringen. Uppvärmningssystemet är direkt avgörande för hur hållbar en växthusodlad tomat är.

Utvecklingen inom svensk tomatodling går nu mot en ökad diversifiering med en enorm sortrikedom och smakvariation.

– I Sverige har vi också god tillgång till vatten av hög kvalitet jämfört med många andra länder där vattentillgången är begränsad, säger Från Sveriges vd Maria Forshufvud.

Det finns potential

Enligt en ny undersökning gjord av YouGov vill alltfler köpa och äta svenska tomater. 

– 6 av 10 konsumenter vill köpa svenska tomater under säsong – trots det är knappt två av tio tomater som säljs svenska. Det finns ett glapp mellan utbudet i butik och efterfrågan, och en fantastisk potential för ökad försäljning,säger Maria Forshufvud, vd, Svenskmärkning AB, som administrerar ursprungsmärkningen Från Sverige.

– Undersökningen visar att det finns ett stort förtroende för de svenska tomaterna och de svenska odlingsmetoderna, säger Maria Forshufvud.

Tre anledningar att 6 av 10 väljer svenska tomater:

1 De smakar gott
2 Odlingen är klimatsmart
3 Man vill stötta svenska odlare

Läs mer om svensk tomatodling här

LÄS MER: 9 av 10 konsumenter har stort förtroende för Sveriges bönder

DN EKONOMI: Stigande intresse för tomaten