I webbinariet, Extremväder - vad har vi att vänta oss?, ger experter från SMHI och SLU dig de senaste rönen om de extremväder som riskerar att drabba svenska odlare de kommande decennierna.

När klimatet blir varmare ökar risken för extrema väderhändelser. Men hur stor är egentligen risken för att en sommar som den varma och torra sommaren 2018 inträffar igen? Hur stor är sannolikheten för andra extrema väderhändelser som skyfall, översvämningar, hagel, frost i blomningen och stormar? Vad betyder extremt väder i ett odlingsperspektiv?

Anmäl dig här till lunchwebbinarium onsdagen den 9 juni 11.30-13.00.
Senast den 9 juni klockan 9.00 måste vi ha din anmälan.

 

Program

11.30 Inledning
Kristina Weimers från LRF Trädgård hälsar välkommen.

Aktuell forskning om framtidens extremväder i Sverige
Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI sammanfattar den senaste forskningen om de extremväder som riskerar att drabba den svenska trädgårdsnäringen de kommande decennierna.

Vad betyder extremt väder i ett odlingsperspektiv?
Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning, SLU, presenterar arbetet med att stärka svensk odling när extremväder blir vanligare. Hur kan kunskap om klimatet och nya verktyg för riskhantering hjälpa odlaren att investera smart?

Lyssna på Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning, SLU och Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI.

Tid för frågor

Webbinariet är kostnadsfritt och arrangeras av LRF Trädgård genom projektet Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremväder.
Webbinariet genomförs digitalt i Teams. Möteslänk kommer på e-post efter anmälan.

Välkommen!
Läs mer om satsningen: Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremväder.