När klimatet blir varmare ökar risken för vattenbrist och sommartorka i sydöstra och östra Sverige. Skulle droppbevattning kunna vara ett effektivt och lönsamt alternativ till traditionella bevattningstekniker i frilandsgrönsaker? 

På Helgegården i nordöstra Skåne har vi denna sommar en demonstrationsodling med droppbevattning i lök. Under visningen tittar vi på tekniken och diskuterar olika lösningar. Markfuktsensorer som beslutsstöd för bevattning kommer också visas och sist demonstreras en pivotbevattningsanläggning.

 
Droppslangs-utläggare monterad bak på traktorn. Denna kommer att visas på demon 16 juni. 

Droppslangs-utläggare monterad bak på traktorn. Denna kommer att visas på demon 16 juni. 

Oskar Hansson, Hortorådgivare på HIR Skåne, visar droppslang på rätt djup precis efter nedläggningen.

Oskar Hansson, Hortorådgivare på HIR Skåne, visar droppslang på rätt djup precis efter nedläggningen. 

Program 

9.00-9.30. Välkomstfika 

Rådgivningsexperterna Linda-Marie Rännbäck och Kristina Weimers hälsar välkomna. 

Visning av demonstrationsodling av droppbevattning i lök. HIR Skånes Hortorådgivare Oskar Hansson berättar om bakgrunden, beslutsstöd, bevattningsgivor med mera. Försöksteknikerna Katarina Lindholm och Ulf Sandell, HS Skåne, visar tekniken bakom demonstrationsodlingen.:  

Markfuktsensorer som beslutsstöd för bevattning. Anders Hedberg från företaget Sensefarm berättar om markfuktsensorerna i demon, hur de fungerar och hur man kan använda dem som beslutsstöd för bevattning.   

Droppbevattning i storskalig odling – vad tänka på? Peter Johansson från Östorps bevattning förklarar hur bevattningssystem för droppbevattning i frukt- och bärodling fungerar. Vi diskuterar sedan gemensamt om detta skulle kunna tillämpas i storskalig grönsaksodling.  

Demonstration av pivot. Vad är en pivot, och vad är fördelen jämfört med andra bevattningsmetoder? Daniel Persson och Mathias Granath på Rosenqvist Irrigation berättar om detta med utgångspunkt i den centerpivot som är installerad på Helgegården.  

12.30. Avslut och lunchmacka 

Visningen är kostnadsfri och arrangeras av LRF Trädgård genom satsningen Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder. 

 

NÄR 
Onsdag 16 juni  kl. 09.00-13.00 

VAR 
Skepparslövsvägen 258 , 291 92 Kristianstad 

ANMÄLAN 
Anmäl dig här senast tisdag 15 juni innan kl. 12.00.

 Vi vill göra dig uppmärksam på att vi under dagen kommer att filma vissa delar.   

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående covid-19, och ser till att vi håller nödvändiga avstånd. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Linda-Marie Rännbäck på linda-marie.rannback@hushallningssallskapet.se eller telefon 010-476 22 66 

Välkommen! 

Arrangör: LRF Trädgård genom satsningen Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder.