Syftet med enkäten är att kartlägga vilka utvecklingsprojekt som bör genomföras för att stärka konkurrenskraften i trädgårdsföretagen för att bättre klara framtida extremväder. Med utvecklingsprojekt avses till exempel försök, demonstrationsodlingar, undersökningar och analyser, omvärldsbevakning, jämförande studier, internationella jämförelser och rådgivningsmaterial.

För att komma till enkäten klicka här